kbys.net
当前位置:首页 >> js 历二维数组 >>

js 历二维数组

有二种方式: 方法一:直接定义并且初始化 var _TheArray = [["0-1","0-2"],["1-1","1-2"],["2-1","2-2"]];//定义了一个3*2的二维数组方法二:未知长度的二维数组 var tArray = new Array(); //先声明一维for(var k=0;k

你定义的已经就是的了埃不是很明白你的问的什么。 你是说如何向里面填充? 双层循环就行了撒: for(var i = 0; i < X; i++) { for(var j = 0; j < Y; j++) data[i][j] = "???"; } ========= 看了你对1楼的追问。 其实JS里面数组本来就是动态的,...

var arrs=new Array(); var arr1=new Array(); arr1.push("a"); arr1.push("b"); arr1.push("c"); arrs.push(arr1); var arr2=new Array(); arr2.push("x"); arr2.push("y"); arr2.push("z"); arrs.push(arr2); for(var i=0;i

var data = [ [13,'a'], [23,'b'], [18,'c'], [7,'d'], [50,'e'], [22,'f'], [19,'g'] ]; var tt = data.sort(function(a,b){ return a[0] -b[0]; }) console.log(tt);

arr[i].length就是计算数组第i个元素的长度,即看arr[i]里面有几个数组元素

var data = [{ id: 0, chiild: [{ msg: '111' }, { msg: '222'}] }, { id: 3, chiild: [{ msg: '444' }, { msg: '555'}] }, { id: 2, chiild: [{ msg: '467' }, { msg: '58912'}]}]; var str = ""; var strmsg = ""; for (var i = 0; i < data....

for循环 简单的一个函数 原生的真不知道

var array = [ ["01", "01"], ["02", "02"], ["01", "03"], ["04", "04", "05"] ];

js 中没有真正的二维数组的概念。 只是模拟二维数组的样式而已。 arrNum[i] = []; arrNum 是一个数组,再定义arrNum里所以的元素的值都空数组。

js中二维数组是一维数组中的一维数组。也就是每一维都是一个一维数组。 只需要定一个一维数组,然后一维数组的每个数组元素都插入成一维数组就成了二维数组了。 var arr=[];//定义一个一维数组arr.push([]);//一维数组中放入一个一维数组,arr成...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kbys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com