kbys.net
当前位置:首页 >> js 历二维数组 >>

js 历二维数组

有二种方式: 方法一:直接定义并且初始化 var _TheArray = [["0-1","0-2"],["1-1","1-2"],["2-1","2-2"]];//定义了一个3*2的二维数组方法二:未知长度的二维数组 var tArray = new Array(); //先声明一维for(var k=0;k

javascript定义二维数组的方法 1、是用一维数组来模拟二维数组 这种方法不是很好,有点麻烦,而且容易出错 2、将一维数组的分项又定义为一个一维数组 javascript本身只支持一维数组, 有时非要用到二维数组的时候, 可以将一维数组的分项又定义为...

你定义的已经就是的了埃不是很明白你的问的什么。 你是说如何向里面填充? 双层循环就行了撒: for(var i = 0; i < X; i++) { for(var j = 0; j < Y; j++) data[i][j] = "???"; } ========= 看了你对1楼的追问。 其实JS里面数组本来就是动态的,...

var data = [{ id: 0, chiild: [{ msg: '111' }, { msg: '222'}] }, { id: 3, chiild: [{ msg: '444' }, { msg: '555'}] }, { id: 2, chiild: [{ msg: '467' }, { msg: '58912'}]}]; var str = ""; var strmsg = ""; for (var i = 0; i < data....

var data = [ [13,'a'], [23,'b'], [18,'c'], [7,'d'], [50,'e'], [22,'f'], [19,'g'] ]; var tt = data.sort(function(a,b){ return a[0] -b[0]; }) console.log(tt);

var a=[2][3]; a[0][0]=1; a[0][1]=3; a[0][2]=13; a[1][2]=131;

arr[i].length就是计算数组第i个元素的长度,即看arr[i]里面有几个数组元素

var a=new Array(), k=0; for(var i=0;i

var array = [ ["01", "01"], ["02", "02"], ["01", "03"], ["04", "04", "05"] ];

var count = 7;// 这个要移到for里面,不然每次都往这个数组里加数据// var GYR = [];var gyr = [];for(var i = 0; i < count; i++) { // 每次创建新的 var GYR = []; var XM = dataGYR.getValue("GYRXM", dataGYR.getID(i)); var XB = dataGYR....

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kbys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com