kbys.net
当前位置:首页 >> js 二维数组 >>

js 二维数组

有二种方式: 方法一:直接定义并且初始化 var _TheArray = [["0-1","0-2"],["1-1","1-2"],["2-1","2-2"]];//定义了一个3*2的二维数组方法二:未知长度的二维数组 var tArray = new Array(); //先声明一维for(var k=0;k

js中二维数组是一维数组中的一维数组。也就是每一维都是一个一维数组。 只需要定一个一维数组,然后一维数组的每个数组元素都插入成一维数组就成了二维数组了。 var arr=[];//定义一个一维数组arr.push([]);//一维数组中放入一个一维数组,arr成...

JS求二维数组的和 //定义一个一维数组 var arr = new Array(3); //将一维数组的各个元素定义为一维数组,从而构建出而为数组 for(var i=0;i

如果a是二维数组a[m][n],那么a.length就是m,a[0].length就是n。

var arr1 = [[30,-1,90],[70,100,-40],[39,29,6],[39,92,9]];var arr2 = [];//确定新数组有多少行for(var i=0;i

var arrs=new Array(); var arr1=new Array(); arr1.push("a"); arr1.push("b"); arr1.push("c"); arrs.push(arr1); var arr2=new Array(); arr2.push("x"); arr2.push("y"); arr2.push("z"); arrs.push(arr2); for(var i=0;i

直接给你代码,对你的代码微略的做了修改。你对照看,就知道你的错误了! var myarr = [['小A','女',21,'大一'],['小B','男',23,'大三'],['小C','男',24,'大四'],['小D','女',21,'大一'],['小E','女',22,'大四'],['小F','男',21,'大一'],['小G',...

var tool=[];var tool[0] = [];var too[0][0] = '果子';too[0][1] = '3';必须这样写。你第一行只是定义了一个一维数组。并没有声明二维数组。

arr = [["A","B","C"],"D",["E","F"],["J","G","H","I"]];arr2 = [];function all_arrs(arr,level,former){if(arr.length == level + 1){if(arr[level] instanceof Array){for(var i = 0; i < arr[level].length; i++){temp = former.slice(0);t...

var a=[2][3]; a[0][0]=1; a[0][1]=3; a[0][2]=13; a[1][2]=131;

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kbys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com