kbys.net
当前位置:首页 >> 劓 >>

一种类:包括墨,劓,剕(也作腓),宫,大辟(即墨刑-在额头上刻字涂墨,劓(yi)刑-割鼻子,剕(fei)刑-砍脚,宫刑-毁坏生殖器,大辟-死刑),从夏代开始逐步确立,于西周时期写入吕侯编著的《吕刑》,从夏代开始逐步确立,是一种野蛮的、不人道的、故意...

黥、劓、笞、杖、刖、膑、宫 黥(qíng)是古代一种肉刑,即墨刑。是古代五刑之一。用刀刺刻犯人额颊等处,再涂上墨,作为惩罚的标记。用来惩治犯有轻罪的人。 劓(yì)是一种割鼻子的刑罚。是古代五刑之一。起于商代。 笞(chī)刑是一种用小荆...

《掩鼻计》 原文 “魏王遗楚王美人,楚王说之。夫人郑袖知王之说新人也,甚爱新人。衣服玩好,择其所喜而为之;宫室卧具,择其所善而为之。爱之甚於王。王曰:‘妇人所以事夫者,色也;而妒者,其情也。今郑袖知寡说之人新人也,其爱之甚于寡人,...

成语词条: 息黥补劓 成语发音: xī qíng bǔ yì 成语释疑: 指修整面容残缺,恢复本来面目。后用以喻改过自新。 成语出处: 语本《 庄子·大宗师》:“许由曰:‘而奚来为轵,夫尧既已黥汝以仁义,而劓汝以是非矣,汝将何以游夫遥荡恣睢转徙之涂乎...

这句话意思是形容秦国刑法严厉的。 劓鼻和断足是两种刑罚 就是割掉鼻子和脚,前八字说的是被割下来的鼻子和脚多的没地方放了,“举河以西”指现在黄河以西 就是大概陕西的地方 以前是秦国的地方,受指接纳 徒指犯人 整个河西都难以容纳天下的犯人 ...

黥(qíng)是古代一种肉刑,即墨刑。是古代五刑之一。用刀刺刻犯人额颊等处,再涂上墨,作为惩罚的标记。用来惩治犯有轻罪的人。 劓(yì)是一种割鼻子的刑罚。是古代五刑之一。起于商代。 刖(yuè)刑是古代的一种酷刑。是一种砍掉脚的刑罚。 ...

:“夏刑,大辟二百,膑辟三百,宫辟五百,劓、墨各千。”③辟通刑,大辟即死刑、膑辟即挖掉脚骨、宫辟即割掉生殖器、劓即割鼻子、墨即刺面涂黑,这是五种刑罚。

【原文】 魏王遗楚王美人,楚王说之。夫人郑袖知王之说新人也,甚爱新人,衣服玩好,择其所喜而为之;宫室卧具,择其所善而为之。爱之甚于王。王曰:“妇人所以事夫者,色也;而妒者,其情也。今郑袖知寡人之说新人也,其爱之甚于寡人,此孝子所...

劓鼻断足 息黥补劓 救黥医劓

劓 yì (1) (会意。从刀,从鼻。刀割鼻子。本义:劓刑。割鼻的刑罪,古代五刑之一) (2) 同本义 [cut off the nose (a punishment in ancient China)] 劓罚之属千。――《书·吕刑》 (3) 又如:劓鼻(割掉鼻子的酷刑);劓刖(割鼻断足;危殆不安的样子) (4) ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kbys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com